W Wilnie, przez wieki związanym bardzo silnie z Polską, jak i z Polakami, nie sposób jest nie zauważyć polskich akcentów. Można śmiało powiedzieć, że są one widoczne niemal na każdym kroku. Wyróżnić można nazwy ulic, czy też historyczne tablice. Co jeszcze można znaleźć na Starym Mieście?

Wszystkich śladów nie da się tak naprawdę wymienić. Jest ich naprawdę sporo. W końcu miasto było siedzibą wielu królów polskich. Aleksander Jagiellończyk został tutaj nawet pochowany. Z Wilnem przez wielu się związało wielu rodaków, którzy przyczynili się do jego rozwoju. 

Wilno

Warto się skupić na spacerze pośród tablic pamiątkowych, które upamiętniają etapy życia najsłynniejszych literatów z Polski. 

Adam Mickiewicz

Mickiewicz do Wilna przybył w 1815 roku. Miał wtedy siedemnaście lat. Podjął studia na tutejszym Uniwersytecie. To upamiętnia tablica, która została wmurowana na ściennie budynków tejże uczelni. Znajduje się obok kościoła św. Janów. Do tego kościoła na msze chodził młody Adam Mickiewicz. We wnętrzach tego kościoła, znajduje się nawet jego popiersie. 

Wilno

Po ukończeniu studiów Mickiewicz pracował poza Wilnem jako nauczyciel. Po powrocie do miasta mieszkał w Zaułku Bernardyńskim. Tam mieści się właśnie jego muzeum. Pobyt poety upamiętnia kolejna tablica pamiątkowa. 

Juliusz Słowacki

Związek Juliusza Słowackiego z Wilnem nie są takie głośne jak u poprzednika. Juliusz Słowacki w Wilnie jedynie przebywał w latach swojej wczesnej młodości, a także dzieciństwa. Nie ma tutaj za wielu miejsc, które upamiętniają młodego Juliusza w mieście. 

Wilno

Słowacki w Wilnie mieszkał dwukrotnie. Za każdym razem sprowadzał się tutaj z rodziną. Wpierw z matką i ojcem, gdy ten otrzymał etat na Uniwersytecie. Jednak trzy lata później ociec zmarł, a matka z synem postanowiła się wyprowadzić z Wilna. Ponownie wracają tutaj w roku 1819. Matka wówczas wychodzi powtórnie za mąż. Wybrankiem okazał się profesor tutejszego Uniwersytetu. 

Wilno

Józef Ignacy Kraszewski

Ten historyk do Wilna przybył w roku 1829. Przyjechał, aby studiować na Uniwersytecie. Jednak niedługo potem został on aresztowany. Był więziony za znalezienie u niego listów od J. Lelewela. Później mieszkał przez kilka lat w Wilnie pod dozorem carskiej policji. Czas pobytu w mieście wykorzystał głównie na historyczne badania. Między innymi wydał czterotomową historię miasta. 

Wilno