Pierwszą naszą dobę w Kosowie spędziliśmy na trasie z Prisztiny przez Mitrovicę Kosowską do Prizrenu. Przyszła pora na okazanie części zachodniej Kosowa, a także najważniejszych punktów na trasie. O jakie punkty chodzi? Jest to Pejë, Deçan i Gjakovë.

Kosovo

Elementem stałym krajobrazu Kosowa są dwie rzeczy. Pierwsza z nich to flagi albańskie oraz amerykańskie, a druga to pomniki, które to upamiętniają bojowników UCK (mocno kontrowersyjna armia albańska). Jeden z takowych okazałych monumentów możemy zobaczyć w Tërnac. Nie mamy jednak żadnych informacji, jeśli chodzi o okoliczności śmierci bojowników tutaj pochowanych. Nie ma co komentować samej słuszności budowy pomnika. 

Kosovo

Pierwszy przystanek to Peć. Jest tak sporym miastem, jak Kosowo. Peć ma bardzo długą teorię. Zahacza ona o starożytność. Istniało tu kiedyś miasto rzymskie, które było prawdopodobnie drugie co do samej ważności na terenach obecnego Kosowa. Później nadeszły czasy, w których panowało Bizancjum. 

Kosovo

Arcybiskupi tutaj rozpoczęli budowę rezydencji oraz kościołów, a kiedy w XII wieku ich monaster został spalony, to przenieśli do Peć siedzibę serbskiego kościoła, którą to funkcję Peć sprawował aż do połowy osiemnastego wieku. Wówczas nastały czasy, w których była zmieniana nazwa miasta. W roku 1899 powstała tutaj Liga z Peć, albańska organizacja uznawana za następczynię Ligi Prizreńskiej, która to walczyła o prawa Albańczyków wewnątrz samego Imperium Osmańskiego. Kosovo

Spod tureckiego jarzma miasto się wyzwoliło w roku 1913. Do drugiej wojny światowej zmieniało państwową przynależność. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj przynależy do Kosowa. Jest jednorodnym miastem, jeśli chodzi o względy etniczne. W zasadzie to 92 procent mieszkańców to Albańczycy.

Kosovo

Monaster Pećka Patrijaršija jest jednym z najważniejszych sakralnych obiektów w zasadzie w całej historii serbskiej. To miejsce należało do monasteru Zica już na początku XIII wieku. Właśnie wtedy podjęto decyzję o przeniesieniu arcybiskupstwa w miejsce bardziej bezpieczne od Zica. 

Pierwsza cerkiew została tutaj wybudowana w połowie XIII wieku. Jest to kościół Świętych Apostołów. Został on ufundowany przez Arsenija I. Był to arcybiskup serbski. We wnętrzach możemy znaleźć freski z przeróżnych okresów. W kościele się znajdują sarkofagi fundatora. W cerkwi ten również się znajduje marmurowy tron arcybiskupi, na którym koronowano następnych arcybiskupów serbskich. 

Bardzo ciekawe jest to, że kolejne cerkwie dobudowywano w czasach późniejszych do ścian bocznych cerkwi świętych Apostołów, tworząc unikalny kościelny kompleks. Kolejną cerkiew dobudowywano w czasach późniejszych do ścian bocznych cerkwi świętych Apostołów, tworząc przy tym unikalny kościelny kompleks. Następną cerkiew – świętego Dymitra, dobudowano na początku XIV wieku.

We wnętrzach się znajdują freski z XIV oraz XVII wieku raz sarkofagi następnych arcybiskupów (z końca XIV wieku). 

Co ciekawe, kolejne cerkwie dobudowywano w późniejszych czasach do bocznych ścian.